Monthly Archives: март 2013

Деца уче

deca uce

 

АКО УЧИНИТЕ ПРЕД ДЕТЕТОМ ГРЕШКУ, АКО СЕ ЗАНЕСЕТЕ, НАПРАВИТЕ ГЛУПОСТ, ОБИЧНУ ЉУДСКУ ГЛУПОСТ,
ЧАК РЂАВ ПОСТУПАК, И ПОЦРВЕНИТЕ ПРЕД ДЕТЕТОМ И ПРИЗНАТЕ, ТО ЋЕ ДЕЛОВАТИ МНОГО ВАСПИТНИЈЕ
НЕГО КАД БУДЕТЕ НЕПОГРЕШИВИ
И ПРИМОРАТЕ ДЕТЕ ДА СТО ПУТА ПОЦРВЕНИ ПРЕД ВАМА.

Лав Толстој
руски писац
(1828–1910)

Забавна математика

05 Zabavna Matematika 2

Забавна математика за други разред основне школе. Како на занимљив и лак начин научити множење и дељење двоцифрених бројева једноцифреним.. Дуж, права, полуправа. Мерење дужи и још пуно занимљивих области из математике.

Сабирање и одузимање у првој десетици

sabiranje-i-oduzimanje-u-prvoj-desetici-iv

Најбољи начин да се нешто научи јесте – да се самостално открије. (Д. Поља)

Сабирање и одузимање до 10. Израчунај, повежи, допуни и упореди. Задаци за вежбање.

Урадити је лако, треба само знати како!

petao

Зовем се петао Пера. Нацртао ме је дечак Миша, али није имао бојице да ме обоји. Зато те молим израчунај моја поља и одређеном  бојицом их обоји. Упуство имаш. урадити је лако.

Математика је лака

matematika je laka

Суштина математике је – у њеној вечитој младости (Е. Бел)

Математика је – наука младих. Другачије не може ни бити. Бављење математиком представља такву гимнастику ума, да је за њу потребна сва гипкост и издржљивост младости. (Н. Винер)

Припрема за контролну вежбу

 

1.Одреди непознати број х и провери тачност решења:

56+х=62                      х+32= 50                   х-8=54           100-х=63

 

2.а)Ком броју треба додати број 24 да би се добио број 61?

 

 

б)За колико треба смањити број 60 да би се добио број 32?

 

 

 

3.а) Ако се највећи број 8. десетице умањи за неки број, добија се претходник броја 34. Одреди непознати број.

 

 

б) Ако  се неком броју дода најмањи непаран двоцифрен број, добија се број 61. Одреди тај број.

 

 

 

4. Мира каже:,,Ако замишљени број одузмем од броја 45, добијам разлику 50 “. Који је број Мира замислила?

 

 

 

5. У чинији су биле брескве. Мама је узела 16 за торту, а тата је касније додао још 18 у чинију. У чинији  су сада 32 брескве. Колико их је било на почетку?

Задаци за вежбање

1.  Израчунај :

6 + 3 = __            5 + 5 = __        8 + 2 = __           4 + 5 = __         6 + 1 = __

2 + 4 = __            9 – 2 = __         8 – 3 =__            7 – 5 = __         10 – 6 =__

6 – 3 = __            9 – 8 = __          9 – 7 =__           8 – 0 = __           0 + 0 =__

2.  Израчунај :

10 + 5 = __         10 +10 = __       10 + 8 = __         2 + 10 = __        10 + 6 = __

12 + 3 = __         14 + 5 = __         13 + 7= __         12 + 5 = __         11 + 7 =__

16 + 0 = __         10 + 1 =__         20 – 20 =__         20 – 10=__        20 – 5 = __

17 – 5 = __         19 – 8 = __         19 – 9 = __          14 – 3 = __        16 – 5 = __

18 – 0 = __         15 – 3 = __          12 – 1 = __          17 – 6 = __        18 – 7 = __

3.  Упиши потребан број да једнакост буде тачна :

__ + 6 = 18         __ + 9 = 20         __ + 7 = 20         11 + __ = 17        12 + __ = 19

15 + __ = 20        16 + __ = 19       __ + 5 = 18          19 – __ = 18         20 – __ = 11

17 – __ = 10         __ – 2 = 14          __ – 2 = 12           __ – 6 = 13           18 – __ = 15

12 + 5 = __ + 6          __ – 7 = __ + 3          16 – __ =  20 – 8       11 + 9 = __ + 3

14 + __ = 19 – 2        10 + 5 = __ – 4           20 – __ = 10 + 6       __ – 5 = 10 + 2

4.  Упиши одговарајући знак тако да једнакост буде тачна ( + , – ) :

6 + 3 = 4 __ 5           10 __ 4 = 8 – 2          9 – 1 = 4__ 4             10 __ 3 = 4 + 3

11 – 1 = 15 __ 5       19 – 4 = 13 __ 2        12 __ 4 = 18 – 2         10 + 7 = 15 __ 2

5.   Упиши знакове  < , > , =  тако да једнакост буде тачна :

17 + 1  __  11 – 1                   19 – 7  __  20 – 8                 20 – 10 __ 10 + 10

12 + 3 __ 20 – 6                      16 + 1 __ 11 + 5                  11 + 8 __ 20 – 1

19 – 5 __ 10 + 4                     11 – 1 __ 12 – 2                    14 + 3 __ 18 – 2

6.   Написати словима следеће бројеве :

17 _____________________   19 ___________________   11 __________________

16 _____________________   13 ___________________   14 __________________

20 _____________________   18 ___________________   12 __________________

7.   Напиши парне бројеве прве и друге десетице :

_______________________________________________________________________

8.   Напиши непарне бројеве друге десетице :

_______________________________________________________________________

9.   Упиши претходнике и следбенике следећих бројева :

__ 14 __      __ 19__     __ 17__       __ 16 __      __ 11 __       __ 15 __      __ 18__

10.  Испиши десетице прве стотине :

_______________________________________________________________________

11.  Уписати знак  < , > , =    тако да једнакост буде тачна :

20 + 30 __ 40         30 – 10 __ 20           80 – 40 __ 60           10 + 50 __ 70

20 + 40 __ 80         50 + 30__ 90           30 __ 20 + 20            80 __ 40 + 30

100 __ 30 + 70       10 __ 30 – 20          90 __ 100 – 20           50 __ 10 + 40