Category Archives: Први разред

Вежбамо сабирање до 20

sabiranje-do-20-bojanka-klovn

Занимљива бојанка Кловн. На занимљив начин кроз игру вежбамо сабирање до 20.

Advertisements

Сабирање и одузимање у првој десетици

sabiranje-i-oduzimanje-u-prvoj-desetici-iv

Најбољи начин да се нешто научи јесте – да се самостално открије. (Д. Поља)

Сабирање и одузимање до 10. Израчунај, повежи, допуни и упореди. Задаци за вежбање.

Урадити је лако, треба само знати како!

petao

Зовем се петао Пера. Нацртао ме је дечак Миша, али није имао бојице да ме обоји. Зато те молим израчунај моја поља и одређеном  бојицом их обоји. Упуство имаш. урадити је лако.

Задаци за вежбање

1.  Израчунај :

6 + 3 = __            5 + 5 = __        8 + 2 = __           4 + 5 = __         6 + 1 = __

2 + 4 = __            9 – 2 = __         8 – 3 =__            7 – 5 = __         10 – 6 =__

6 – 3 = __            9 – 8 = __          9 – 7 =__           8 – 0 = __           0 + 0 =__

2.  Израчунај :

10 + 5 = __         10 +10 = __       10 + 8 = __         2 + 10 = __        10 + 6 = __

12 + 3 = __         14 + 5 = __         13 + 7= __         12 + 5 = __         11 + 7 =__

16 + 0 = __         10 + 1 =__         20 – 20 =__         20 – 10=__        20 – 5 = __

17 – 5 = __         19 – 8 = __         19 – 9 = __          14 – 3 = __        16 – 5 = __

18 – 0 = __         15 – 3 = __          12 – 1 = __          17 – 6 = __        18 – 7 = __

3.  Упиши потребан број да једнакост буде тачна :

__ + 6 = 18         __ + 9 = 20         __ + 7 = 20         11 + __ = 17        12 + __ = 19

15 + __ = 20        16 + __ = 19       __ + 5 = 18          19 – __ = 18         20 – __ = 11

17 – __ = 10         __ – 2 = 14          __ – 2 = 12           __ – 6 = 13           18 – __ = 15

12 + 5 = __ + 6          __ – 7 = __ + 3          16 – __ =  20 – 8       11 + 9 = __ + 3

14 + __ = 19 – 2        10 + 5 = __ – 4           20 – __ = 10 + 6       __ – 5 = 10 + 2

4.  Упиши одговарајући знак тако да једнакост буде тачна ( + , – ) :

6 + 3 = 4 __ 5           10 __ 4 = 8 – 2          9 – 1 = 4__ 4             10 __ 3 = 4 + 3

11 – 1 = 15 __ 5       19 – 4 = 13 __ 2        12 __ 4 = 18 – 2         10 + 7 = 15 __ 2

5.   Упиши знакове  < , > , =  тако да једнакост буде тачна :

17 + 1  __  11 – 1                   19 – 7  __  20 – 8                 20 – 10 __ 10 + 10

12 + 3 __ 20 – 6                      16 + 1 __ 11 + 5                  11 + 8 __ 20 – 1

19 – 5 __ 10 + 4                     11 – 1 __ 12 – 2                    14 + 3 __ 18 – 2

6.   Написати словима следеће бројеве :

17 _____________________   19 ___________________   11 __________________

16 _____________________   13 ___________________   14 __________________

20 _____________________   18 ___________________   12 __________________

7.   Напиши парне бројеве прве и друге десетице :

_______________________________________________________________________

8.   Напиши непарне бројеве друге десетице :

_______________________________________________________________________

9.   Упиши претходнике и следбенике следећих бројева :

__ 14 __      __ 19__     __ 17__       __ 16 __      __ 11 __       __ 15 __      __ 18__

10.  Испиши десетице прве стотине :

_______________________________________________________________________

11.  Уписати знак  < , > , =    тако да једнакост буде тачна :

20 + 30 __ 40         30 – 10 __ 20           80 – 40 __ 60           10 + 50 __ 70

20 + 40 __ 80         50 + 30__ 90           30 __ 20 + 20            80 __ 40 + 30

100 __ 30 + 70       10 __ 30 – 20          90 __ 100 – 20           50 __ 10 + 40